Политика на Интерхотел Поморие за защита на личните данни

http://www.interhotelpomorie.com/privacy.html

Интерхотел Поморие АД , седалище гр.Поморие 8200, ул. Яворов 3, вписано в Търговския регистър с ЕИК 812117072, регистрирано по ЗЗДС с BG812117072, удостоверение за категоризация N РК-19-334/21.06.2016 г.

В качеството си на администратор на лични данни, има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочете внимателно Политиката на Интерхотел Поморие АД за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.
Предоставянето на лични данни на сайта www.interhotelpomorie.com  или в хотел  Поморие и к/с Релакс е напълно доброволно.

Важно е да Ви информираме, че:

Услугите предлагани от Интерхотел Поморие АД са предназначени само за пълнолетни лица навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от Интерхотел Поморие АД на непълнолетни лица.
Интерхотел Поморие АД  се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.
Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.
Интерхотел Поморие АД НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни  инструменти!
Регистрирайки се на сайта ни, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
Попълвайки заявка за оферта/резервация през формите на нашия сайт или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате Интерхотел Поморие АД като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Защо събираме данните Ви?
Използвайки уеб сайтa  ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.
Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.
Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга.
В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).

Какви лични данни обработваме и от кого?

Посетители на сайта на Интерхотел Поморие АД.
Посетител е всяко лице заредило сайта  на Интерхотел Поморие АД в уеб браузъра си.

Категории лични данни събирани от Интерхотел Поморие АД.
Персонални: Лични данни събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администратора използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.
Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално оформяне на резержацията. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.
Емейл абонати - newsletter
Тип на личните данни обект на обработка - email.
Цел на обработката – създава се бюлетин съдържащ списък от абонати доброволно и информирано предоставили електронната си поща, с цел получаване на специални оферти, намаления и ексклузивни акции от Интерхотел Поморие АД . Бюлетина генериран от Интерхотел Поморие АД, не използва посредници или външни доставчици на услуга за генериране на бюлетини.
Срок на съхранение на пощенския адрес: до 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на потребителя или от страна на Интерхотел Поморие АД.
Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

    Потребители

    Клиенти, които са изпратили е-мейл чрез сайтаили директно на е-мейла на Интерхотел Поморие АД
Категории данни които се обработват: Имена, e-mail, телефон, адрес.
Цели на обработването: улесняване на пускането на заявки и осъществяване на резервации от страна на потребителя. Автоматично попълване на формите за запитвания, чрез сайта на хотела.
Срок на съхранение: до 10 години.
Правно основание за обработване: Информирано съгласие, легитимен интерес.

    Потребители попълващи заявка или запитване за резервация (не е нужна регистрация в сайта
Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail, телефон, възраст на всички туристи пътуващи с потребителя.
Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга. Маркетингови цели.
Срок на съхранение: 10 години
Правно основание за обработването: Информирано съгласие. Легитимен интерес.

        Хотелиери, Туристически агенции и други контрагенти на Интерхотел Поморие АД
Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, ЕИК, Адрес, Телефонен номер, e-mail и др.
Цели на обработването: Създаване и поддържане на търговски взаимоотношения между Интерхотел Поморие АД и контрагентите, Сключване на договори, Бизнес комуникация.
Срок за съхранение: 10 години след прекратяване на правоотношението.
Правно основание за обработването: Изпълнение на договор.

    Кой друг може да получи данните Ви?

    Интерхотел Поморие АД при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
- има изрично съгласие от ваша страна;
- има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
- Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и Интерхотел Поморие АД - хотелиери и ресторантьори, лица предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. Интерхотел Поморие АД извършва своята дейност, като се сключват договори само с контрагенти в рамките на Европейския съюз.

    Какви са Вашите права?

    При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.
За целта изпратете имейл на:
office@interhotelpomorie.com

   Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.
Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.
Интерхотел Поморие АД  не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашия сайт имат външни препратки.

    Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашите сайтове и предоставяне на качествена услуга на клиента от Интерхотел Поморие АД. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от сайта ни и отказ от използване услугите на Интерхотел Поморие АД .

    Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.